Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Pasākuma mērķis ir palielināt zvejas produktu pievienoto vērtību, atbalstot ieguldījumus, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam nekā to pasākumu rezultāts, kurus parasti savās interesēs īsteno komersanti.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Kārta atvērta
11.12.2017.-09.01.2018.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams aizpildīt atbilstošās veidlapas. Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā (www.lad.gov.lv).
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Parādīt visus...
E-pasts lad@lad.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt atbalstu. Kārtējā saistību gadā atbalsta saņēmējs LAD iesniedz akvakultūras uzņēmuma darbības reģistrācijas žurnāla kopiju (03.11.2014. MK noteikumi Nr. 692 1.pielikums) un pārskatu par akvakultūras dzīvnieku nozvejas (savākšanas) apjomiem (03.11.2014. MK noteikumi Nr. 692 4.pielikums)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Pasts
Austrumlatgales RLP
LAD Dienvidkurzemes RLP
LAD Dienvidlatgales RLP
LAD Lielrīgas RLP
LAD Viduslatvijas RLP
Parādīt visus...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA