Sēklu kvalitātes novērtēšana laboratorijā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālā sēklu kontroles laboratorija nodrošina sēklu vidējo paraugu noņemšanu un sēklu kvalitatīvo īpašību novērtēšanas analīžu veikšanu gan sertifikācijai paredzētajām sēklu partijām, gan klientu iesniegtajiem sēklu paraugiem.
Iesniegtā sēklu parauga kvalitāti novērtē saskaņā ar attiecīgās sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem, izmantojot Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas metodiku.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījumu var iesniegt bez ierobežojuma
Analīžu rezultātus izsniedz trīs dienu laikā pēc dīgtspējas analīžu pabeigšanas. Dīgtspējas analīžu laiks ir 7-28 dienas (tas atkarīgs no auga sugas), bet pastāv iespēja, ka analīze jāatkārto. Tad termiņš attiecīgi pagarinās
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Paraugu noņem Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors
• Iesniedzējs pats noņem paraugu un nogādā to Nacionālajā sēklu kontroles laboratorijā, vai nodod reģionālās nodaļas inspektoram
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikumu" (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti")
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un saņem sēklu kvalitāti apliecinošos dokumentus

E-pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem sēklu kvalitāti apliecinošos dokumentus uz norādīto e-pasta adresi

Pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem sēklu kvalitāti apliecinošos dokumentus uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...