Elektroniskie ziņojumi par lauksaimniecības dzīvniekiem
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ievērojot 7 dienu paziņošanas termiņu elektroniski var  paziņot dzīvnieku pārvietošanu, dabīgo lecināšanu,  atnešanos, apzīmēšanu, izslēgšanu, neapzīmēto pēcnācēju izslēgšanu,  aizpildīt Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē , Cūku kustības kopsavilkumu un grupveida dzīvnieku pārvietošanu ( Cūkas, savvaļas dzīvnieki, bišu saimes ), iesniegt iesniegumu iestādei par dzīvnieku reģistru , veikt identifikācijas līdzekļu pasūtīšanu. Ganāmpulku īpašniekiem vai turētājiem  nav jāpilda papīra veidlapas un jāsūta uz Datu centru  datu  ievadei.   Izmantojot Elektronisko ziņojumu sistēmu nav jāuztur  saimniecībā Novietnes žurnāls papīra dokumenta veidā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ganāmpulka īpašnieki vai viņu pilnvarotās personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Autorizācijas paroli nosūtu saskaņā ar līguma nosacījumiem. Nodrošināt lauksaimniecības dzīvnieku datu  paziņošanu  par notikumiem 7 dienu laikā, kas aizvieto papīra veidlapas un paātrina  informācijas paziņošanas iespējas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Aizpildīt  līguma veidlapu un sūtīt uz e-pastu ar elektronisko parakstu , vai  iesniegt  klātienē ZM KAC.  

2. Līguma veidlapu par Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas lietošanu aizpilda un paraksta tikai  ganāmpulka īpašnieks

3.Uzmanību!!! Līgumu paraksta paraksttiesīgā persona. Pa pastu sūtītus līgumus un autorizētās paroles pieprasījumus nereģistrē!
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Elektroniskie ziņojumi par lauksaimniecības dzīvniekiem
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095000
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Zemkopības ministrijas KAC ir izveidots uz Lauku atbalsta dienesta (LAD) bāzes. Klientu apkalpošanas centrā visu nepieciešamo informāciju par dažādu iestāžu pakalpojumiem sniedz LAD klientu apkalpošanas speciālisti.
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Datu ievades tiesības tiek piešķirtas 20 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Autorizācijas parole tiek nosūtīta ganāmpulka īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai saskaņā ar līguma nosacījumiem
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA