Izziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (Riebiņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: RIEBIŅU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi veikto darījumu tiesiskā uzraudzība, tajā skaitā personu iesniegumu izskatīšana un komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi lēmumu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegūšanai īpašumā pieņemšana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Ir darījuma subjekts - fiziska vai juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: trīs darba dienu laikā pēc sēdes datuma.

Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu: Izskatīšanas termiņš – 1 mēnesis no iesnieguma iesniegšanas dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.solis
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: aizpildīts iesniegums par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā un darījuma akts (pirkuma, dāvinājuma līgums).
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Riebiņu novada dome
Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 1.stāvā KAC vai 3.stāva sekretariātā
Darba laiki
Pasts Pasts Riebiņu novada dome
Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 65324376, 65324381
2. solis / 2.solis
Ja komisija, izskatot iesniegumu izlemj piešķirt izziņu, tad tā tiek izsniegta.

Pirms izziņas saņemšanas ir jānomaksā pašvaldības nodeva. Izziņas cena EUR 1,00, atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Samaksu var veikt skaidrā naudā Riebiņu novada domes kasē (1. stāvā), Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, vai, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz domes norēķinu kontu:   AS „SEB banka”,
konta Nr. LV12UNLA0050005638857.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Riebiņu novada dome
Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 1.stāvā KAC vai 3.stāva sekretariātā
Darba laiki
Pasts Pasts Riebiņu novada dome
Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: