Eiropas Savienības atbalsts - Projekti un investīcijas
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
⦿ Pakalpojumā Projekti un investīcijas šobrīd iespējams pieteikties šādiem pasākumiem:

• 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
• 43.02 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana
• 19.4 Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana
• 54.03 Tirdzniecības pasākumi
• 7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos
• 17 Riska pārvaldība
• 6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības
• Inovācija
• 22.05 Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi
• 43.04. Sadarbības pasākumi
• 36.01 Kontrole un izpilde
• 22.02 Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā
• 11.22 Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana
• 54.04 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
• Zvejas flotes modernizācija
• 6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Precīzāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/programmas/


⦾ Kārta noslēgusies:

• 5 Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana
• 8.1 Meža ieaudzēšana
• 8.4 Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana
• 8.5 Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai
• 6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības
• 11.22 Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana
• 6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā
• Ražošanas un tirdzniecības plāni (Zivsaimniecība)
• 16.1 Atbalsts EIP* lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai
•  8.5...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Uz minētajiem pasākumiem kārtas ir atvērtas atbilstoši sarakstam LAD māja lapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz atbilstošās veidlapas.
Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā (www.lad.gov.lv)
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Parādīt visus...
E-pasts lad@lad.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt atbalstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
E-pasts lad@lad.gov.lv
Pasts
Austrumlatgales RLP
LAD Dienvidkurzemes RLP
LAD Dienvidlatgales RLP
LAD Lielrīgas RLP
LAD Viduslatvijas RLP
Parādīt visus...