Izmaiņas komercķīlu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina izmaiņu ierakstīšanu komercķīlu reģistrā atbilstoši normatīvajam regulējumam,  kas paredz, ka izmaiņas ir spēkā pret trešajām personām un komercķīlas ņēmējs var izlietot savu tiesību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Valsts nodevas apmaksa
Pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas vai tā iesniegšanas laikā ir jāveic valsts nodevas apmaksa par izmaiņu ierakstīšanu komercķīlu reģistrā.

Valsts nodevu samaksāt ir iespējams šādos veidos:
1. Ar maksājumu karti uz vietas Uzņēmumu reģistrā;
2. Ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību (banka, pasts u.c.).

Ja komercķīlas priekšmets ir reģistrācijai pakļauta lieta (CSDD reģistrēts transporta līdzeklis, traktortehnika, ganāmpulks vai lauksaimniecības dzīvnieki, preču zīme, dizainparaugs, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija, piešķirtais Latvijas patents, Eiropas patents), papildus pievieno dokumentu, kas apliecina, ka ir samaksāta noteiktā maksa par komercķīlas atzīmes reģistrāciju reģistrācijai pakļautu lietu reģistrā.

Plašāku informāciju par maksājamo summu var iegūt, sazinoties ar reģistrācijai pakļauto lietu reģistru uzturošajām iestādēm vai https://www.ur.gov.lv/lv/kontakti/rekviziti-un-maksajumi/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Komercķīlas e-pakalpojums
Klātiene
Bauskas nodaļa
Daugavpils nodaļa
Jēkabpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Pieteikuma par komercķīlas izmaiņām reģistrāciju iesniegšana
Lai piereģistrētu komercķīlas izmaiņas, jāveic darbības, kas aprakstītas https://www.ur.gov.lv/lv/registre/ligumu-vai-komerckilu/komerckila/komerckila/grozijumi/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Komercķīlas e-pakalpojums
Klātiene
Bauskas nodaļa
Daugavpils nodaļa
Jēkabpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Parādīt visus...
3. solis / Reģistrācija
Valsts notārs veic dokumentu izskatīšanu, lēmuma pieņemšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Lēmuma izsniegšana
Tiek izsniegts valsts notāra pieņemtais lēmums par komercķīlas izmaiņu reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu reģistrēt.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Komercķīlas e-pakalpojums
Klātiene
Bauskas nodaļa
Daugavpils nodaļa
Jēkabpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Parādīt visus...