Elektroniskās izziņas par komersantu atbilstību Publisko iepirkumu likuma Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma prasībām
Izvēlētā organizācija: VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina visiem komersantiem elektronisko izziņu iegūšanu sistēmā www.eis.gov.lv saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītās daļas 1.punktu un 42.panta devīto daļu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta trīspadsmito daļu un Publiskās un privātās partnerības likuma 37.panta trīspadsmito daļu, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā vai koncesijas procedūrā un vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Piegādātāji, kuri piedalās vai plāno piedalīties publiskajās iepirkuma procedūrās.
Termiņš:
24 stundu laikā tiek sagatavoti:
e-izziņa
paziņojums par reģistru nepieejamību,
paziņojums par ziņu neesamību.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Komersanta pirmreizēja reģistrācija Elektronisko iepirkumu sistēmā
Aizpildītas reģistrācijas veidlapas un to oriģināli nosūtīti Valsts reģionālās attīstības aģentūrai pa e-pastu: eis@vraa.gov.lv vai pasts@vraa.gov.lv (ja tiek parakstīts ar e-parakstu) vai uz adresi  Alberta iela 10, Rīga, Latvija, LV-1010 (ja veidlapas tiek aizpildītas papīrformātā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts
Pasts Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Adrese: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67079000
Fakss: 67079001
Cita kontaktinformācija:
2. solis / E-izziņas pieprasījums Elektronisko iepirkumu sistēmā
Komersanta autorizētais/-tie lietotāji Elektronisko iepirkumu sistēmas e-izziņu apakšsistēmā aizpilda pieprasītos informācijas laukus un nosūta pieprasījumu e-izziņas sagatavošanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://www.eis.gov.lv/
3. solis / E-izziņas saņemšana
24 stundu laikā kopš pieprasīšanas brīža Elektronisko iepirkumu sistēmā tiek sagatavota e-izziņa vai paziņojums par reģistru nepieejamību vai ziņu neesamību
Maksājumi: Skatīt maksājumus