Biznesa kontaktu dibināšana Latvijas komersantiem ārvalstīs
Izvēlētā organizācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Biznesa kontaktu dibināšana Latvijas komersantiem ārvalstīs - nacionālo stendu organizēšana starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, dalības starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, tirdzniecības misiju un tiešo vizīšu organizēšana, sniedzot konsultācijas eksporta stratēģijas un eksporta plāna izstrādei un konsultācijas par tirgu (struktūra, dalībnieki, preču izplatīšanas kanāli, biznesa kultūra u.c.); sniedzot atbalstu eksporta piedāvājuma, profila vai prezentācijas sagatavošanā; veicot potenciālo sadarbības partneru atlasi, uzrunāšanu, tiešo mārketingu; organizējot tikšanās, kontaktbiržu, semināru; sastādot vizītes programmu, pavadot uz sarunām, uzturot komunikāciju; sniedzot atbalstu stendā; veicot stenda rezervāciju, informācijas ievietošanu izstādes katalogā; sniedzot atbalstu loģistikas jautājumu risināšanā (transporta, telpu rezervācija, rekomendācijas transporta un viesnīcu rezervācijai u.c. pēc vienošanās).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atbalstu var saņemt komersants, kas atbilst Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumiem
Termiņš:
Pēc vienošanās.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāaizpilda projekta iesnieguma veidlapa, deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai, uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu un jāiesniedz LIAA, jānoslēdz līgums par atbalsta saņemšanu saskaņā ar kārtību, kādā sniedz atbalstu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumu ietvaros.
Papildus informācija LIAA tīmekļa vietnes sadaļā Eksports un Fondi.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - pēc vienošanās.
Pakalpojuma izmaksas tiek aprēķinātas pēc ieguldītā darba cilvēkstundās saskaņā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 67039499
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1442
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 67039499
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA