Pārrobežu problēmu risināšana (SOLVIT centrs)
Izvēlētā organizācija: Ekonomikas ministrija
Īss apraksts:
SOLVIT koordinācijas centrs izskata iedzīvotāju un komersantu sūdzības par citu ES dalībvalstu iestāžu rīcības neatbilstību ES tiesību normām. Dalībvalstu SOLVIT centriem neformāli sadarbojoties, lietas risinājums jāpiedāvā 10 nedēļu laikā. SOLVIT centru pakalpojumi ir bezmaksas. SOLVIT koordinācijas centrā risinātās problēmas pārsvarā ir saistītas ar uzturēšanās atļaujām, robežšķērsošanu, profesionālo kvalifikāciju un izglītības atzīšanu, preču savstarpēju atzīšanu, uzņēmējdarbības brīvību un netaisnīgiem nosacījumiem valsts iepirkuma konkursos.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
50
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegt sūdzību SOLVIT centram var, izmantojot tiešsaistes formu un e-pastu. Pirms sūdzības iesniegšanas SOLVIT centrā būtu lietderīgi vēlreiz pārliecināties, vai problēma radusies valsts, reģionālās vai pašvaldību iestādes darbības dēļ un vai tiešām pārkāptas ES tiesību normas (regulas, direktīvas, normatīvie akti u.c.). Ja rodas šaubas, vai sūdzība saistīta ar ES tiesību pārkāpumu, ieteicams izmantot portālu Tavs Eiropas padomdevējs. Sūdzībai jāpievieno dokumenti, kas apliecina valsts iestādes rīcību, nepareizi piemērojot ES tiesību normas – lēmumu, atbildes vēstules, e-pasta saraksti, kā arī ar sūdzību saistītus personīgus dokumentus (piemēram, pasi, laulības apliecību vai autovadītāja apliecību).
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Latvijas SOLVIT centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sūdzības iesniedzējiem sākotnējā atbilde tiek sniegta vienas nedēļas laikā ar norādi par to, vai problēma atbilst SOLVIT risināmo lietu būtībai un tiks nodota risināšanai.
Viena mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas iesniedzējam tiek sniegta atbilde par to, vai vadošais SOLVIT centrs ir pieņēmis lietu un to uzsācis risināt. Ja problēmu nav SOLVIT lieta, pieteikuma iesniedzējs tiek informēts par iemesliem un padomu par citu iespēju, kas varētu palīdzēt risināt problēmu.
Desmit nedēļu laikā pēc lietas uzsākšanas datuma pieteikuma iesniedzējam tiek informēts par pietiktās problēmas risinājumu. Izņēmuma gadījumos, kad risinājums ir gandrīz panākts, lieta var būt atvērta papildus 4 nedēļas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus