Fitosanitārais sertifikāts
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai izvestu augus un augu produktus no Latvijas uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts eksportam vai reeksportam. Fitosanitārais sertifikāts ir dokuments, kas apliecina, ka eksportētā augu produkcija pirms tās izvešanas no Latvijas ir pārbaudīta un atbilst kravas saņēmējvalsts fitosanitārajām prasībām.
Valsts augu aizsardzības dienests noskaidro saņēmējvalsts fitosanitārās prasības, veic augu produkcijas pārbaudi un izsniedz fitosanitāro sertifikātu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījumu var iesniegt ne vēlāk kā 48 stundas pirms eksporta
Pakalpojumu var saņemt 48 stundu laikā, ja jau iepriekš ir veiktas vai nav nepieciešamas augu produkcijas laboratoriskās analīzes
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojums
• Iesniedzējs dokumentus iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā (KUVIS)
• Lai to izdarītu, noslēdz līgumu ar Valsts augu aizsardzības dienestu par KUVIS lietošanu
• Ja līgums par KUVIS lietošanu ir noslēgts, autorizējas sistēmā

Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 12.punktu(skat. sadaļu "Cita informācija"-"Normatīvie akti")
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un saņem fitosanitāro sertifikātu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...