Reģistrācija Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Personām, kuras vēlas marķēt koksnes iepakojamo materiālu, kas paredzēts kravu transportēšanai (paletēm, kastēm, redeļkastēm, iepakojuma kastēm, kabeļspolēm, spolēm, kravu stiprinājumiem) starptautiskajai tirdzniecībai, jāreģistrējas Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā.
Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda iesniegto informāciju, izvērtē personas iespējas veikt koksnes termisko apstrādi un marķēšanu, pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā, grozījumu izdarīšanu vai svītrošanu no reģistra, piešķir individuālu reģistrācijas (marķēšanas) numuru
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene:
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
• uzglabāšanas laukumu un noliktavu plāni, kuros norādītas termiski neapstrādātai un apstrādātai koksnei un gatavam koksnes iepakojamam materiālam paredzētās uzglabāšanas vietas
• ja persona veic termisko apstrādi – sertifikācijas institūcijas izsniegta atbilstības dokumenta kopija
• koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa un koksnes iepakojamā materiāla izgatavošanas un marķēšanas procesa apraksts (instrukcija)
• valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopija
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumu Nr.139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 4.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija"-"Normatīvie akti")

Valsts nodevas apmērs:
- iesnieguma izskatīšana personas iekļaušanai koka iepakojuma marķētāju reģistrā – 7,11 EUR
- iesnieguma izskatīšana izmaiņu veikšanai koka iepakojuma marķētāju reģistrā – 2,85 EUR

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:
Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un reģistrācijas numuru

Pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem lēmumu un reģistrācijas numuru uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki