Reģistrācija Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā, grozījumu izdarīšana vai svītrošana no reģistra
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Personām, kuras vēlas marķēt koksnes iepakojamo materiālu, kas paredzēts kravu transportēšanai (paletēm, kastēm, redeļkastēm, iepakojuma kastēm, kabeļspolēm, spolēm, kravu stiprinājumiem) starptautiskajai tirdzniecībai, jāreģistrējas Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• pārbauda iesniegto informāciju
• izvērtē personas iespējas veikt koksnes termisko apstrādi un marķēšanu
• pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā
• piešķir individuālu reģistrācijas (marķēšanas) numuru
vai
• pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu reģistrā (ja saņemts personas iesniegums)
vai
• pieņem lēmumu par personas svītrošanu no reģistra (ja saņemts personas iesniegums)
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - viena mēneša laikā (reģistrācija vai svītrošana), trīs dienu laikā (grozījumu izdarīšana)
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt persona, kas:
• veic koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termisko apstrādi un marķē to
• ražo koksnes iepakojamo materiālu, veic tā termisko apstrādi un marķē to
• izgatavo koksnes iepakojamo materiālu no termiski apstrādātas koksnes un iepakojamo materiālu marķē
• labo vai pārstrādā termiski apstrādātu (marķētu) koksnes iepakojamo materiālu

Klātiene:
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
• uzglabāšanas laukumu un noliktavu plāni, kuros norādītas termiski neapstrādātai un apstrādātai koksnei un gatavam koksnes iepakojamam materiālam paredzētās uzglabāšanas vietas
• ja persona veic termisko apstrādi – sertifikācijas institūcijas izsniegta atbilstības dokumenta kopija
• koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa un koksnes iepakojamā materiāla izgatavošanas un marķēšanas procesa apraksts (instrukcija)
• valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopija
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva 7,11 EUR vai 2,85 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumu Nr.139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 4.punktu  (skat. sadaļu "Cita informācija"-"Normatīvie akti")

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
Mērķis: Iesnieguma izskatīšana personas iekļaušanai koka iepakojuma marķētāju reģistrā
vai
Iesnieguma izskatīšana izmaiņu veikšanai koka iepakojuma marķētāju reģistrā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu

Pasts
• Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki