Grozījumu izdarīšana Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā reģistrēta persona iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par nepieciešamību veikt grozījumus reģistrā, ja ir mainījusies šāda informācija:
• reģistrētās personas nosaukums vai vārds un uzvārds
• reģistrācijas numurs komercreģistrā vai personas kods
• kontaktinformācija
• juridiskā adrese vai dzīvesvietas adrese
• darbība, kuru persona paredzējusi veikt vai veic ar augiem un augu produktiem (audzēšana, tirdzniecība, ražošana, ievešana vai izvešana)
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā un izsniedz reģistrācijas apliecību (anulējot iepriekšējo), ja mainījusies tajā minētā informācija
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - mēneša laikā pēc izmaiņu rašanās
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:
• Iesniegums grozījumu izdarīšanai Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā
• Izmaiņas pamatojoša dokumenta kopija
• Valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopija
Ja mainījusies darbība, kuru persona paredzējusi veikt vai veic ar augiem un augu produktiem:
• deklarācija fitosanitārajai kontrolei
• iesniegums par nepieciešamību veikt pārbaudi un izsniegt attiecīgā veida augu pasi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Latgales reģionālā nodaļa Daugavpilī
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa Valmierā
Parādīt visus...
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumu Nr.139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 3.2.apakšpunktu (skat. sadaļu "Cita informācija"-"Normatīvie akti")

Valsts nodevas apmērs:
- iesnieguma izvērtēšana izmaiņu veikšanai Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā - 2,85 EUR

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:
Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību

Pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki