Valsts atbalsts lauksaimniecībai
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Pakalpojumā Valsts atbalsts šobrīd var pieteikties atbalstam šādos pasākmos:

• Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē
• Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē
• Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē
• Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē
• Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē
• Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē
• Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai
• Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei
• Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai
• Fitosanitāro pasākumu kompensācijas
• Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos
• Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā
• Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā
• Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā
• Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā
• Kredītprocentu dzēšana
• Valsts Zivju fonds

Precīzāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/


Šobrīd kārta slēgta šādiem pakalpojumiem:

• Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS)
• Valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2019.gadā
• Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs
• Valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2018.gadā
• Atbalsts biškopības nozarei
• Dīzeļdegviela lauksaimniekiem
• Atbalsts tirgus veicināšanai
• Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas veicināšanai
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir jebkura persona saskaņā ar noteikumiem.
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - saskaņā ar noteikumiem katram atbalsta veidam:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz atbilstošās veidlapas.
Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā (www.lad.gov.lv)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Parādīt visus...
E-pasts lad@lad.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt atbalstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
E-pasts lad@lad.gov.lv
Pasts
Austrumlatgales RLP
LAD Dienvidkurzemes RLP
LAD Lielrīgas RLP
LAD Viduslatvijas RLP
LAD Zemgales RLP
Parādīt visus...