Sēklaudzēšanas lauka apskate
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Lai novērtētu sēklaudzēšanas lauka vispārējo stāvokli un tā atbilstību normatīvajos aktos minētajām prasībām, kā arī noteiktu sugas un šķirnes tīrību, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektors veic sēklaudzēšanas lauka apskati un pieņem lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieteikumus var iesniegt līdz kārtējā gada 1.jūnijam
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pēc sēklaudzētāja iesnieguma saņemšanas Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektors pārbauda šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai — veic lauka apskati saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.
VAAD lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai pieņem triju mēnešu laikā, savukārt divgadīgajām un daudzgadīgajām dārzeņu sugām — 15 mēnešu laikā pēc sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētā iesniegumu iesniegšanas termiņa izbeigšanās, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pēdējās lauka apskates. Lēmumu par sēklu kvalitātes atbilstību attiecīgās sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētajām sēklu kategorijas prasībām pieņem divu mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumos paredzētā analīžu termiņa izbeigšanās.

Iesniegumam jāpievieno lauka vēsture un izsētās sēklas kvalitāti apliecinoši dokumenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
Vidzemes reģionālā nodaļa
Zemgales reģionālā nodaļa
Pasts VAAD pasts
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss: 67027302
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Personai jāveic samaksa par pakalpojumu, pamatojoties uz VAAD izsniegtu rēķinu, kas izrakstīts saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (skat. sadaļu "Cita informācija"-"Normatīvie akti").
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
Vidzemes reģionālā nodaļa
Zemgales reģionālā nodaļa