Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrs
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā jāreģistrējas fiziskām un juridiskām personām, kurām saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nepieciešamas Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoru pārbaudes augu karantīnas vai pavairošanas materiāla kvalitātes kontroles jomā.
Tās ir personas, kas:
- ieved fitosanitārajai kontrolei pakļautos augu un augu produktus (koksni, stādīšanai paredzētus augus, grieztus ziedus un zarus, dārzeņus, augļus, kartupeļus, augsni, substrātus, graudus) no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis;
- audzē kartupeļus platībās, kas lielākas par 1 ha, vai tirgo kartupeļus;
- audzē augus vai ražo augu produktus, kuru izplatīšanai vajadzīgas augu pases vai etiķetes;
- izmanto aizvietotājpases;
- ir Erwinia amylovora saimniekaugu (ābeļu, bumbieru, krūmcidoniju, pīlādžu) komercdārzu īpašnieki vai valdītāji.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pieteikumus var iesniegt līdz kārtējā gada 1.aprīlim
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu, grozījumu izdarīšanu vai svītrošanu no reģistra, piešķir individuālu reģistrācijas numuru un izsniedz reģistrācijas apliecību.

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
- zemesgabalu vai telpu plāni;
- deklarācija fitosanitārajai kontrolei;
- valsts nodevas maksājumu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
Vidzemes reģionālā nodaļa
Zemgales reģionālā nodaļa
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas personai jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumiem Nr.139 "Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu" (skat. sadaļu "Cita informācija"-"Normatīvie akti") ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

Valsts nodevas apmērs:
- iesnieguma izvērtēšana personas reģistrācijai fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā – 7,11 EUR
- iesnieguma izvērtēšana izmaiņu veikšanai fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā – 2,85 EUR

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:

Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
Vidzemes reģionālā nodaļa
Zemgales reģionālā nodaļa