Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrs
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā jāreģistrējas personām, kuras nodarbojas ar sēklaudzēšanu un vēlas sertificēt sēklas; nodarbojas ar sēklu sagatavošanu vai saiņošanu; tirgo Latvijā sēklas sēklaudzēšanai, kā arī ieved sēklas kopējā Eiropas Savienības tirgū.
Ja pieņemts lēmums par personas reģistrāciju reģistrā, tiek izsniegta reģistrācijas apliecība.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pieteikumus var iesniegt bez ierobežojumiem
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) jāiesniedz pieteikums iekļaušanai/izmaiņām Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā.
Pielikumā jāpievieno:
• sēklaudzētājiem - lauku vēsture un ar sēklaudzēšanu saistīto lauku plāni, kuros norādīta platība (ha);
• sēklu sagatavotājiem vai saiņotājiem - materiāltehniskās bāzes apraksts, norādot tās piederību;
• sēklu maisījumu sagatavotājiem - informācija par sēklu maisījumu sagatavošanas iekārtām, kuras nodrošina gatavā sēklu maisījuma viendabīgumu;
• sēklu tirgotājiem – informācija par tirdzniecībai paredzēto sēklu izcelsmi, norādot sadarbības partnerus;
• sēklu ievedējiem - informācija par tirdzniecībai paredzēto sēklu izcelsmi, norādot sadarbības partnerus.
VAAD 10 darbdienu laikā izvērtē iesniegto pieteikumu un aprakstu, pieņem lēmumu par sēklaudzētāja, sēklu sagatavotāja, saiņotāja vai tirgotāja reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā vai par reģistrācijas atteikumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
Vidzemes reģionālā nodaļa
Zemgales reģionālā nodaļa
Pasts VAAD pasts
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss: 67027302
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas personai jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumiem Nr.1026 "Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā" (skat. sadaļu "Cita informācija"-"Normatīvie akti") ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

Valsts nodevas apmērs:
- par personas reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā – 7,11 EUR;
- par izmaiņu veikšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā – 2,85 EUR.

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:

Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana saskaņā ar pieprasīšanas izvēli
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
Vidzemes reģionālā nodaļa
Zemgales reģionālā nodaļa

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA