Latvijas medicīnisko ierīču ražotāju un to ražoto ierīču reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Zāļu valsts aģentūra izskata I klases, in vitro diagnostikas un pēc pasūtījuma ražotu medicīnisko ierīču ražotāja, kā arī medicīnisko ierīču (kurām ir CE marķējums) sistēmu vai procedūru komplektu komplektētāja, kura komercdarbības vieta reģistrēta Latvijas Republikā, iesniegto informāciju un ievada attiecīgo informāciju LATMED un EUDAMED
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
10 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzējs iesniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu, kurā norāda nepieciešamā informācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Zāļu valsts aģentūra pēc informācijas saņemšanas un izvērtēšanas ievada informāciju datu bāzēs LATMED un EUDAMED.
Iesniedzējs tiek rakstveidā informēts par informācijas ievadi datu bāzēs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki