Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās

Atļauju izsniegšana vai izsniegto atļauju anulēšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība n...

Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās

Pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskās vietās ielu tirdzniecība un ielu tirdzniecības organizēšana ir atļauta tikai pašvaldības noteiktajās vietās un ar...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA