Dzīvnieku kapsētas reģistrācija

Lai dzīvnieku kapsēta varētu uzsākt darbību, tās valdītājam nepieciešams veikt kapsētas reģistrāciju PVD. Dzīvnieku kapsētas valdītājs iesniegumu dzīvnieku kapsētas...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA