Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai

Atļauju izsniegšana vai izsniegto atļauju anulēšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība n...

Zemes kadastrālo mērnieku sertifikācija

Zemes kadastrālā uzmērīšanā veic: • zemes vienības vai tās daļas robežu noteikšanu un raksturojošo datu iegūšanu apvidū; • būves un telpu grupas noteikšanu un r...