Ielu tirdzniecības atļauja

Atļauju izsniegšana vai izsniegto atļauju anulēšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība n...

Publisku pasākumu saskaņošana

Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īp...

Iesnieguma izskatīšana par ES dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, citas valsts advokāta (saskaņā ar LR Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem) profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pastāvīgai darbībai Latvijas Republikā, ja advokāts vismaz trīs gadus nepārtraukti nav darbojies ar mītnes valsts profesijas nosaukumu Latvijas Republikā

1. Latvijas Zvērinātu advokātu padome izskata ārvalsts advokāta iesniegumu par profesionālās kvalifikācijas atbilstības eksāmena kārtošanu, pārbauda iesniedzēja un...

Iesnieguma izskatīšana par ES dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, citas valsts advokāta (saskaņā ar LR Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem) profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pastāvīgai darbībai Latvijas Republikā, ja advokāts trīs gadus nepārtraukti praktizējis ar mītnes valsts profesijas nosaukumu

Latvijas Zvērinātu advokātu padome izskata ārvalsts advokāta iesniegumu, pārbauda iesniedzēja un tā sniegtās informācijas atbilstību Latvijas Republikas Advokatūras...