Paziņojuma saskaņošana par atkritumu pārrobežu sūtījumiem ( iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra)
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Atkritumu pārrobežu sūtījumu saskaņošana starp valstu kompetentām iestādēm un operatoriem nodrošina atkritumu plūsmas kontroli
Saņēmēji:
Jebkura persona
visi, kam ir vajadzība pārsūtīt Regulā noteiktos atkritumu veidus
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Valsts vides dienestā vai pa pastu.
Pakalpojuma saņemšanai jāsagatavo dokumenti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1013/2006 1.nodaļai
Pakalpojuma veidlapas:
• Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IA pielikums (http://www.vvd.gov.lv/biezak-uzdotie-jautajumi/atkritumu-parrobezu-sutijumi/
• Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IB pielikums (http://www.vvd.gov.lv/biezak-uzdotie-jautajumi/atkritumu-parrobezu-sutijumi/).
Ja nav iesniegts pareizi aizpildīts paziņojums, Valsts vides dienests 3 darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas rakstiski pieprasa informāciju un dokumentus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 4.panta 2.punkta otro daļu
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Piekrišanu atkritumu pārrobežu sūtījumiem var saņemt klātienē vai pa pastu:
2. Saņemot piekrišanu klātienē uzrāda:
• Juridiskas personas pārstāvis – dokumentu (pilnvaru), kas apliecina, ka pārstāvis ir pilnvarots saņemt piekrišanu juridiskas personas vārdā, ja personai komercreģistrā nav reģistrētas juridiskas personas pārstāvniecības tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija: