Zemes ierīkotāja sertifikācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Mērnieku biedrība
Īss apraksts:
Zemes ierīkotāja sertifikāta izsniegšana fiziskām personām saimnieciskās darbības veikšanai mērniecības jomā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jānosūta iesniegums, profesionālās darbības CV, profesionālās darba pieredzes apliecinoši dokumenti. LMB SC sastāda līgumu. Tiek parakstīts līgums. LMB SC nosūta rēķinu kuru apmaksā pretendents. Eksperts izvērtē pretendenta atbilstību. Tiek saņemts uzaicinājums uz eksāmenu vai atteikums. Tiek kārtots eksāmens-klātienē. Pēc veiksmīgi nokārtota eksāmena pretendents nomaksā valsts nodevu un saņem sertifikātu-klātienē.
Iesniedzamie dokumenti:
- profesionālo vai akadēmisko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
- profesionālās darbības apraksts (CV);
- Darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas - darbu saraksts, darba līgums, izziņa no darba devēja;
- divas fotogrāfijas (3 x 4 cm);
- apmaksas kvīts par sertifikāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Personu apliecinošs dokuments pie eksaminācijas un sertifikāta saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts