Personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums
Izvēlētā organizācija: Datu valsts inspekcija
Īss apraksts:
Datu valsts inspekcija organizē personas datu aizsardzības speciālistu pārbaudījumu
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Lēmums tiek pieņemts piecu darba dienu laikā pēc pārbaudījuma.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1) vienošanās par audita veikšanas laiku,
2) vienošanās par līguma nosacījumiem,
3) rēķina saņemšana par pakalpojumu Datu valsts inspekcijā,
3) pakalpojuma apmaksa;
Jāiesniedz iesniegums, kuram pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus):
1) dokumentu, kas apliecina Latvijā akreditētā augstskolā iegūtu augstāko izglītību tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā,
2) dokumentu, kas apliecina apmācību kursa apguvi,
3) dokumentu, kas apliecina samaksu par pārbaudījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kvalifikācijas pārbaudījums
Adrese: Blaumaņa iela 11/13 - 15, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniedzot dokumentus personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kvalifikācijas pārbaudījums
Adrese: Blaumaņa iela 11/13 - 15, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki