Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa) - Būvdarbu pabeigšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pirmās grupas ēkas vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšana: pasūtītājs iesniedz Būvvaldē Paskaidrojuma raksta II daļu - Būvdarbu pabeigšana;  Būvvalde pēc apsekošanas, ja tāda nepieciešama, veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā akceptējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Otrās un trešās grupas ēkas vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšana: pasūtītājs iesniedz Būvvaldē Apliecinājuma kartes II daļu - Būvdarbu pabeigšana;  Būvvalde pēc apsekošanas, ja tāda nepieciešama, veic atzīmi Apliecinājuma kartē akceptējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšana: pasūtītājs iesniedz būvvaldē Apliecinājuma kartes inženierbūvēm II daļu - Būvdarbu pabeigšana; Būvvalde pēc apsekošanas, ja tāda nepieciešama, veic atzīmi Apliecinājuma kartē akceptējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pilsētas būvvalde
Klātiene Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese:
Tālrunis: +37167012889
Fakss: +37167037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pilsētas būvvalde
Klātiene Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese:
Tālrunis: +37167012889
Fakss: +37167037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese:
Tālrunis: +37167012889
Fakss: +37167037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki