Ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas darbībai pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības noteiktajās patstāvīgās ielu tirdzniecības vietās, iesniedz Rīgas pilsētas izpilddirekcijā, kuras administratīvajā teritorijā izvēlētā tirdzniecības vieta atrodas, iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas saņemt ielu tirdzniecības organizatora atļauju kādā no pašvaldības noteiktajām ielu tirdzniecības vietām, attiecīgajā Rīgas izpilddirekcijā iesniedz iesniegumu organizētāja atļaujas saņemšanai izvēlētajā pastāvīgā izvēlētajā ielu tirdzniecības vietā, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums par atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā saņemšanu.
Iesniegumam pievienojams:
1. Tirdzniecības sortiments.
2. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināts tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts nodokļa maksātāja kods, juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, realizējamš preču grupas.
3. Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots tirdzniecības vietu projekts.
4. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
5. Apliecinājums par kvīšu grāmatiņas vai kases aparāta reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pašvaldības nodeva saskaņā ar Rīgas domes 18.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.109 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā" tiek maksāta, ja tirdzniecības organizēšana notiek uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības.

Nodeva ieskaitāma:
Rīgas pilsētas pašvaldība,
reģistrācijas Nr. 90011524360,
adrese: Rātslaukums 1, Rīga

konta Nr. LV83UNLA0020100000005, AS 'SEB banka', kods UNLALV2X
vai
konta Nr. LV42NDEA0020100000005, 'Luminor Bank AB Latvijas filiāle', kods NDEALV2X
Jānorāda maksājuma mērķis: Rīgas ______ izpilddirekcija, pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību
___________ (norādīt tirdzniecības veidu, periodu un adresi)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, izpilddirekcija sagatavo rakstisku tirdzniecības atļauju vai motivētu atteikumu un izsniedz to personai iepriekš saskaņotā laikā. Tirdzniecības atļaujas Centra rajona teritorijā pēc pieprasījuma var saņemt Kungu ielā 7/9, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija