Saskaņojums sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanai, glabāšanai un realizēšanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai Rīgas pilsētā veiktu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, glabāšanu un realizēšanu, nepieciešams saņemt attiecīgu pašvaldības saskaņojumu minētajai darbībai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Saskaņā ar Ministru Kabineta 27.12.2011. noteikumu Nr.1000 "Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība" 9.1.4.apakšpunktu, Valsts policijas licencēšanas komisija pieprasa pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā ierīkota noliktava un ražotne, saskaņojumu sprāgstvielu un spriedzināšanas ietaišu izgatavošanai, glabāšanai un realizēšanai. Minēto saskaņojumu var pieprasīt arī pats komersants.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai iesniedzams iesniegums, kurā norādīts komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, komercdarbības veikšanas vieta un īpašumtiesību apliecinoša dokumenta dati (dokumenta datums, numurs, veids un derīguma termiņš).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pasts Rīgas pilsētas izpilddirektors
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums saņemams ar pasta starpniecību - atbilde tiek nosūtīta uz iesniegumā norādīto pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus