Atļauja kazino, spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas organizēšanas vietas atvēršanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās var pieprasīt klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, elektroniski vai ar pasta starpniecību.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kura Latvijas Republikā organizē azartspēles vai gūst ieņēmumus no šādas darbības
Maksimālais termiņš (darba dienās):
45
Termiņš:
Lēmumu pieņem vai atsaka atļaujas izsniegšanu 45 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:
1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju;
2) dokumentus (to kopijas), kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, un telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas vai apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, kopā ar telpu īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (to kopijām). Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
E-pasts riga@riga.lv
Pasts Rīgas pilsētas izpilddirektors
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 80000800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rīgas domes lēmums tiek sūtīts pa pastu vai e-pastu, vai to var saņemt klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs