Atļaujas izsniegšana pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona, kura vēlas ražot vīnu, raudzētos dzērienus vai pārējo alkoholiskos dzērienus, no savā īpašumā vai valdījumā esošajiem dārziem un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus, iesniedz Jelgavas novada pašvaldībā pieteikumu par atļaujas saņemšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Komersants – juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešami šādi dokumenti:
Fiziskai personai:
1) pieteikums - jāiesniedz oriģināls – noteiktas formas pieteikums;
2) individuālā darba veicēja apliecība - jāuzrāda oriģināls;
3) ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
4) telpu plāns u.c. dokumenti, kas raksturo ražošanas vietu.

Juridiskai personai:
1) pieteikums - jāiesniedz oriģināls – noteiktas formas pieteikums;
2)Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
3)ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
4) telpu plāns u.c. dokumenti, kas raksturo ražošanas vietu.
Papildus informācija:
http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/saistosie-noteikumi/uznemejdarbiba/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Kalnciema pagasts
Klātiene - Jelgavas novada domes klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Attīstības nodaļa sagatavo atļauju pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus vai motivētu atteikumu un izsniedz to personai iepriekš saskaņotā laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Kalnciema pagasts
Klātiene - Jelgavas novada domes klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...