Dzīvnieku kapsētas reģistrācija

Lai dzīvnieku kapsēta varētu uzsākt darbību, tās valdītājam nepieciešams veikt kapsētas reģistrāciju PVD. Dzīvnieku kapsētas valdītājs iesniegumu dzīvnieku kapsētas...

Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana

Būvatļauja nepieciešama, lai: 1. Pārbūvētu pirmās grupas ēkas vai to daļu, pārsniedzot Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1....

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA