Ūdenstilpju iznomāšana

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 17.septembra noteikumi Nr.17 „Par ūdenstilpju iznomāšanas un nomas tiesību izsoles kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” nosaka...

Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana

Atbilstoši zvejas rīku skaita limitam, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu juridiskām un fiziskām personām (zvejniekiem), slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību n...

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15 novembra saistošie noteikumi Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņo...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA