Preču un pakalpojumu loterijas atļauja

1) reglamentēt preču un pakalpojumu loterijas organizēšanas,loteriju atļaujas saņemšanas kārtību; 2) aizsargāt personu, kā arī visas sabiedrības intereses preču u...

Azartspēļu organizēšanas licence

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 3.panta pirmo daļu LR azartspēles var organizēt tikai persona, kas saskaņā ar šī likuma 3.nodaļu ir saņēmusi licenci.

Dabas resursu lietošanas atļauja

Dabas resursu lietošanas atļauja nepieciešama, lai likumīgi saimnieciskajā darbībā izmantotu dabas resursus ievērojot likumdošanā noteiktās prasības nenodarot kaitē...

Atkritumu apsaimniekošanas atļauja

Atļauja nepieciešama, lai noteiktu un kontrolētu atkritumu apsaimniekošanas kārtību un aizsargātu cilvēku veselību un vidi. VVD izsniedz Atkritumu apsaimniekotājam...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA