Atļauja izvest medību trofejas no Latvijas

Pirms atļaujas izvest medību trofejas no Latvijas izsniegšanas, Valsts meža dienests pārliecinās, vai medību trofeja iegūta likumīgi. Medību trofejas no Latvijas i...

Pirotehniķa sertifikātu izsniegšana

Pirotehniķa sertifikātu ir tiesīgas saņemt vismaz 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras izglītības iestādē ieguvušas atbilstošu profesiju vai kvalifikāciju vai...