Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļa maksātājs, kuram ir anulēta speciālā atļauja (licence) vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu un kura uzskaitē ir akcīzes nodokļa markas, 30 dienu laikā pēc speciālās atļaujas (licences) vai tajā norādītā ieraksta par konkrētu akcīzes preču veida anulēšanas nodod Valsts ieņēmumu dienestā visas atlikumā esošās neizmantotās (neuzlīmētās) akcīzes nodokļa markas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz „Iesniegums par atdotajām akcīzes nodokļa markām tabakas izstrādājumu marķēšanai” un uzlīmētas akcīzes nodokļa markas uz A4 formāta lapām atsevišķi pa akcīzes nodokļa marku sērijām un numuru intervāliem, izņemot gadījumu, ja akcīzes nodokļa markas ir oriģināliepakojumā.

Valsts ieņēmumu dienests pēc „Iesnieguma par atdotajām akcīzes nodokļa markām tabakas izstrādājumu marķēšanai” un akcīzes nodokļa marku saņemšanas izvērtē akcīzes nodokļa marku identiskumu, ņemot vērā akcīzes nodokļa marku identifikācijas parametrus – sēriju un numuru (cigarešu marķēšanai paredzētajām akcīzes nodokļa markām papildus ņem vērā arī maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā).
Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam saņemtās, bet neizmantotās, nederīgās vai bojātās akcīzes nodokļa markas un nodoklis ir samaksāts atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem. Ja nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu, pēc attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma samaksāto nodokli atmaksā 30 dienu laikā pēc akcīzes nodokļa marku iegādes izdevumu segšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Akcīzes preču aprites daļas klientu apkalpošana (speciālas atļaujas (licences))
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VID Akcīzes preču aprites daļas klientu apkalpošana (speciālas atļaujas (licences))
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki