Korporatīvās aviācijas uzraudzība
Izvēlētā organizācija: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Īss apraksts:
Ekspluatants, kas veic nekomerciālus gaisa pārvadājumus ar kompleksiem gaisa kuģiem ar dzinēju atbilstoši Komisijas Regulas (ES) 965/2012 VI pielikumam (Part-NCC) iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā “deklarāciju”, kas ir rakstisks paziņojums, kas saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem sniegts vienīgi uz tādas juridiskas vai fiziskas personas atbildību, uz kuru attiecas šie noteikumi, un kas apstiprina, ka ir izpildītas šo noteikumu un uz to pamata pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu piemērojamās prasības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ekspluatants, kas veic nekomerciālus gaisa pārvadājumus ar kompleksiem gaisa kuģiem ar dzinēju.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pirms deklarācijas par nekomerciāliem gaisa pārvadājumiem ar kompleksiem gaisa kuģiem ar dzinēju iesniegšanas, ekspluatants veic sekojošas darbības un Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz sekojošu dokumentāciju:
- Izveido organizācijas pārvaldības sistēmu;
- Izveido lidojumu veikšanas rokasgrāmatu;
- Saņem gaisa kuģa Obligāto iekārtu saraksta (MEL) apstiprinājumu;
- Pārliecinās par pilotu kvalifikācijas atbilstību saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 1178/2012;
- Noslēdz sadarbības līgumu ar gaisa kuģa tehniskās apkopes organizāciju.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts caa@caa.gov.lv
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Atbilstības izvērtēšana
Saņemot deklarāciju no organizācijas, kas veic vai plāno veikt darbības, kurām vajadzīga deklarēšana, kompetentā iestāde pārliecinās, ka deklarācijā ir visa informācija, kas prasīta Part-ORO, un organizācijai apstiprina, ka ir saņēmusi deklarāciju.
Ja deklarācijā nav prasītās informācijas vai tajā ir informācija, kas norāda uz neatbilstību piemērojamām prasībām, kompetentā iestāde informē organizāciju par neatbilstību un pieprasa papildu informāciju. Vajadzības gadījumā kompetentā iestāde veic organizācijas pārbaudi. Ja neatbilstība apstiprinās, kompetentā iestāde rīkojas, kā noteikts ARO.GEN.350. punktā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts caa@caa.gov.lv
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Civilās aviācijas aģentūra apstiprina deklarācijas pieņemšanu un veic gaisa kuģu ekspluatanta uzraudzību saskaņā ar uzraudzības programmu, kuras gaitā tiek veiktas darbības atbilstības noteikšanai, t.sk. auditi, plānotas un neplānotas inspekcijas. Uzraudzības programmu izstrādā, ņemot vērā organizācijas konkrētās īpatnības, tās darbību sarežģītību un rezultātus, kas gūti, īstenojot līdzšinējās uzraudzības darbības, un pamato ar saistīto risku novērtējumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts caa@caa.gov.lv
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki