Informācijas sniegšana par satiksmes intensitāti Rīgas pilsētā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Informācijas sagatavošana un izsniegšana par satiksmes intensitāti klienta norādītajā objektā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Ja informācijas pieprasījumam ir nepieciešama papildus apstrāde, tad informācija tiks izsniegta 30 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties klātienē Rīgas domes Satiksmes departamentā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai uz oficiālo e-pasta adresi, lai saņemtu nepieciešamo informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts sd@riga.lv
Pasts Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Maksa par informācijas izniegšanu noteikta 13.05.2008. Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 119 "Par Rīgas domes Satiksmes departamenta maksas pakalpojumiem" (pielikuma 8.punkts) - 6,97 EUR (ar PVN) par 1 objektu (vai ielas posmu). Informācija tiek izsniegta tikai pēc maksas par informācijas sagatavošanu veikšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona pakalpojumu var saņemt klātienē Rīgas domes Satiksmes departamentā, informācija tiek nosūtīta uz iesniegumā norādīto pasta adresi vai uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki