Atļauja darbiem valsts autoceļa aizsargjoslā
Izvēlētā organizācija: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšana par atļaujas (vai saskaņojuma) izsniegšanu darbiem valsts autoceļa aizsargjoslā:
1) būvniecība;
2) derīgo izrakteņu ieguve;
3) grunts rakšana vai pārvietošana;
4) koku ciršana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Mēneša laikā
Koku ciršanai valsts autoceļa aizsargjoslā:
Divu nedēļu laikā no saskaņojuma pieprasījuma iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:
1) Zemes lietošanas tiesību apliecinošs dokuments.
2) Zemes robežu plāns.
2) Darba vietas aprīkošanas shēma (pēc pieprasījuma).
3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Koku ciršanai valsts autoceļa aizsargjoslā:
1) Iesniegums.
2) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).

Izsniedzējs:VAS “Latvijas Valsts ceļi” nodaļas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene http://lvceli.lv/kontakti/
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Maksājumi: Skatīt maksājumus