Tehnisko noteikumu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas valsts ceļi VAS
Īss apraksts:
Tehnisko noteikumu izsniegšana, nodrošinot tiesību aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai ceļu tīklā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
20 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti: 1) Iesniegums (jānorāda paredzamās darbības, saistītā zemes īpašuma nosaukums/adrese, kadastra Nr., kadastra apzīmējums).
2) Pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, izsniegtas būvatļaujas kopija (ja ir izsniegta).
3) Zemes robežu plāna un Zemesgrāmatas apliecības kopija.
Tehniskos noteikumus izsniedz, balstoties uz pašvaldības (vai cita ierosinātāja) izsniegtu būvatļauju vai, ja saņemts pieprasījums pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas.
Pieprasīšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts)
Izsniedzējs: 1) Objekti pie valsts galvenajiem autoceļiem un reģionālajiem autoceļiem ar satiksmes intensitāti virs 5000 aut./diennaktī un to turpinājumiem apdzīvotās vietās (izņemot Rīgu) - Pārvaldīšanas daļa.
2) Objekti pie pārējiem valsts reģionāliem, vietējiem autoceļiem un to turpinājumiem apdzīvotās vietās (izņemot Rīgu), kā arī pie citu īpašnieku ceļiem - Nodaļas.
3) Objekti Rīgā, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, reklāmas un informācijas objekti pie valsts galvenajiem autoceļiem - Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa.
4) Hidrotehnisko būvju projekti - Tiltu daļa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene http://lvceli.lv/kontakti/
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Saņemšanas kanāls:Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Maksājumi: Skatīt maksājumus