Nosacījumu izsniegšana Zemes ierīcības projektu izstrādei
Izvēlētā organizācija: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"
Īss apraksts:
Nosacījumu izsniegšana Zemes ierīcības projektu izstrādei.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
15 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:
1) Iesniegums.
2) Pašvaldības izdoti zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi (ja tādi izsniegti).
3) Uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes shematiski attēlota projektējamā teritorija un projektētā robeža (esošā robeža un robežas pēc sadales).

Pieprasīšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).

Izsniedzējs:
1) Valsts galveno autoceļu un to turpinājumu apdzīvotās vietās aizsargjoslās – Pārvaldīšanas daļa.
2) Pārējos gadījumos – Nodaļas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene http://lvceli.lv/kontakti/
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Maksājumi: Skatīt maksājumus