Mācību karte transportlīdzekļu vadītāju apmācībai
Izvēlētā organizācija: Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Īss apraksts:
Transportlīdzekļu vadītājus drīkst apmācīt komersanti un izglītības iestādes, kuras ir saņēmušas mācību karti.
Mācību karte dod tiesības apmācīt šajā kartē norādīto kategoriju transportlīdzekļu vadītājus konkrētās mācību telpās un apliecina, ka mācību telpas atbilst noteikumos noteiktajām prasībām.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Uzņēmējs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu mācību karti, komersants vai izglītības iestāde iesniedz CSDD:
- iesniegumu;
- dokumentus, kas apliecina, ka iesniedzēja īpašumā ir mācību telpas  un braukšanas mācību laukums vai ir noslēgts līgums par to izmantošanu;
- apmaksas par mācību telpu apsekošanu apliecinājumu.
Lai saņemtu mācību karti, komersantam vai izglītības iestādei jāveic apmaksu par mācību telpu apsekošanu 103,30 eiro apmērā. Apmaksu iespējams veikt e.CSDD.lv, ar pārskaitījumu vai jebkurā CSDD KAC.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene CSDD (juridiskā adrese)
Adrese: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Procedūras pieprasīšana izpildei
Lai saņemtu mācību karti, komersants vai izglītības iestāde iesniedz CSDD iesniegumu un nepieciešamos dokumentus kādā no zemāk minētiem veidiem:
-  nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi kd@csdd.gov.lv (mācību kartes un iesnieguma paraugs pieejams CSDD mājaslapā https://www.csdd.lv/autoskolam-macibu-kartes-sanemsana/autoskolam-macibu-kartes-sanemsana);  
-  vēršoties kādā no CSDD KAC, kurā sniedz transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas pakalpojumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesnieguma izskatīšanas  attiecīgā CSDD  KAC atbildīgais darbinieks vienojas ar iesniedzēja pārstāvi par mācību telpu apsekošanas laiku.
CSDD mēneša laikā izsniedz mācību karti vai, ja mācību telpas vai braukšanas mācību laukums neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām, atsaka to izsniegt.
Maksājumi: Skatīt maksājumus