Transportlīdzekļa pielāgošana
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Transportlīdzekļu pielāgošanu par valsts budžeta līdzekļiem SIVA veic cilvēkiem, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir izsniegusi atzinumu par medicīniskajām indikācijām un speciāli pielāgota transportlīdzekļa nepieciešamību.

Aprīkojums, ar kādu par valsts budžeta līdzekļiem var pielāgot transportlīdzekli, ir noteikts 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 1.pielikumā.

Lai transportlīdzekli pārbūvētu par valsts budžeta līdzekļiem,  jāiesniedz šādi dokumenti:
1)rakstisks iesniegums par transportlīdzekļa pielāgošanu;
2)invaliditātes apliecības kopija;
3)(VDEĀVK) izsniegtās izziņas kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu) par medicīniskām indikācijām un speciāli pielāgota vieglā transportlīdzekļa nepieciešamību;
4)transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu), kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir personas īpašums;
5)ja transportlīdzeklis ir iegādāts ar līzinga kompānijas starpniecību - līzinga kompānijas rakstiskas atļaujas kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu), kas apliecina, ka kompānija ļauj pielāgot transportlīdzekli;
6)autovadītāja apliecības kopija;
7)transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates veikšanas dokuments;
8)transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Plānotais transportlīdzekļa pielāgošanas termiņš ir 2 (divas) nedēļas.
Auto pielāgošanas pakalpojuma dokumentāciju var iesniegt un parakstīt pakalpojuma saņēmēja pilnvarota persona ar notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Ir iespējama arī transportlīdzekļa pielāgošana par maksu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Transportlīdzekļu pielāgošanu par valsts budžeta līdzekļiem veic cilvēkiem, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir izsniegusi atzinumu par medicīniskajām indikācijām un speciāli pielāgota transportlīdzekļa nepieciešamību.
Pakalpojums pieejams arī par maksu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Plānotais transportlīdzekļa pielāgošanas termiņš ir 2 (divas) nedēļas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai transportlīdzekli pārbūvētu par valsts budžeta līdzekļiem,  jāiesniedz šādi dokumenti:
1)rakstisks iesniegums par transportlīdzekļa pielāgošanu;
2)invaliditātes apliecības kopija;
3)(VDEĀVK) izsniegtās izziņas kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu) par medicīniskām indikācijām un speciāli pielāgota vieglā transportlīdzekļa nepieciešamību;
4)transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu), kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir personas īpašums;
5)ja transportlīdzeklis ir iegādāts ar līzinga kompānijas starpniecību - līzinga kompānijas rakstiskas atļaujas kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu), kas apliecina, ka kompānija ļauj pielāgot transportlīdzekli;
6)autovadītāja apliecības kopija;
7)transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates veikšanas dokuments;
8)transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Transportlīdzekļa pielāgošana
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 26419288
Fakss:
Cita kontaktinformācija: siva@siva.gov.lv
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Transportlīdzekļa pielāgošana
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 26419288
Fakss:
Cita kontaktinformācija: siva@siva.gov.lv
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA