Transportlīdzekļu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Ceļu satiksmes drošības direkcija
Īss apraksts:
Lai transportlīdzekli izņemot traktortehnikas un tās piekabju, tramvaju, trolejbusu un specializēto tūristu transportlīdzekļu) varētu izmantot ceļu satiksmē, tas ir jāreģistrē CSDD. Reģistrējot transportlīdzekli, tam piešķir valsts reģistrācijas numuru, izsniedz piešķirtajam numuram atbilstošas numura zīmes un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kas vienlaikus ir gan transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus, gan īpašumtiesības apliecinošs dokuments. Plašāka informācija par transportlīdzekļu reģistrāciju pieejama CSDD mājaslapā https://www.csdd.lv/transportlidzeklis/transportlidzekla-registracija/izvelne/
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas paredzamais laiks: līdz 1 stundai.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Transportlīdzekļa īpašnieks vai tā pilnvarota persona iesniedz konkrētajam reģistrācijas veidam nepieciešamos dokumentus elektroniski CSDD e-pakalpojumos (ja konkrētais reģistrācijas pakalpojums pieejams elektroniski) vai CSDD klātienē.
Informācija par maksu par transportlīdzekļa reģistrācijas pakalpojumiem atrodama CSDD mājaslapā https://www.csdd.lv/transportlidzeklis/transportlidzekla-registracija/izvelne/. Apmaksu iespējams veikt e.CSDD.lv, ar pārskaitījumu vai jebkurā CSDD KAC.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Visos CSDD KAC
Adrese: Bauskas iela 86, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67025781
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Procedūras pieprasīšana izpildei
Lai reģistrētu transportlīdzekli, tā īpašnieka vai viņa pilnvarota persona iesniedz:
- iesniegumu;
- transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
- īpašuma tiesību maiņu apliecinošu dokumentu, ja mainījušās īpašuma tiesības uz transportlīdzekli un informācija par to nav pieejama Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
- citus dokumentus, ja tas nepieciešams konkrētajā reģistrācijas gadījumā.
Plašāka informācija par transportlīdzekļu reģistrācijas gadījumiem pieejama CSDD mājaslapā: https://www.csdd.lv/transportlidzeklis/transportlidzekla-registracija/izvelne/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
CSDD pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par transportlīdzekļa reģistrāciju, par ko informē transportlīdzekļa īpašnieku. Transportlīdzekļa reģistrācijas gadījumā, ja nepieciešams, noformē un izsniedz jaunu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību un numura zīmes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus