Atļaujas izsniegšana autotransporta iebraukšanai noteiktās Alūksnes pilsētas teritorijās (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Atļauja nepieciešama iebraukšanai ar transportlīdzekli pilsētas teritorijās, kas apzīmētas ar aizlieguma zīmi Nr.301 “Iebraukt aizliegts” un papildzīmi Nr.849 “Pārējā papildinformācija”, kurā noteikts uzraksts “Izņemot ar Alūksnes novada pašvaldības atļauju”
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atļauju iespējams saņemt 10 darba dienu jeb 2 nedēļu laikā no pieprasījuma brīža.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju nepieciešams Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijai adresēts iesniegums. Tas jāiesniedz pašvaldības kancelejā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Atļauja var tikt izsniegta:
1. darba pienākumu pildīšanai (bezmaksas atļauja, ko darba pienākumu veicējiem izsniedz pašvaldības izpilddirektors);
2. pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai (bezmaksas atļauja). Pakalpojumu sniedzējs ir persona, ar kuru Alūksnes novada pašvaldībai ir noslēgts līgums par pakalpojumu (tirdzniecība, izklaides uz ūdens u.c.) nodrošināšanu teritorijās;
3. remontdarbu vai būvniecības darbu veikšanas nodrošināšanai (bezmaksas atļauja);
4. Muižas parkā un Tempļakalna parkā atļauts iebraukt pēc tam, kad ir veikta samaksa par aģentūras “SPODRA” sniegto maksas pakalpojumu (kāzu, kristību un citu pasākumu gadījumos) teritoriju sakopšanai un nokopšanai, un ir saņemta pašvaldības bezmaksas atļauja;
5. lai nodrošinātu pasākumu māksliniecisko un tehnisko nodrošinājumu (bezmaksas atļauja).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381496
Fakss: 64381150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381496
Fakss: 64381150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301