Izziņa par traktoru un piekabi no traktortehnikas, tās piekabju un vadītāju informatīvās sistēmas
Izvēlētā organizācija: VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Informācijas sniegšana no traktortehnikas, tās piekabju un vadītāju informatīvās sistēmas notiek, lai nepieciešamo informāciju varētu saņemt fiziskās personas, uzņēmumi, kompetentās institūcijas savu funkciju veikšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas personas; Privāto un publisko tiesību juridiskas personas;
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
5 darba dienas laikā pēc samaksas veikšanas par informācijas sniegšanu vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, pēc izdevumu segšanas par papildus materiāliem resursiem, kas saistīti ar informācijas apstrādi un izsniegšanu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti
Iesniegums par izziņas pieprasīšanu no traktoru un piekabi no traktortehnikas, tās piekabju un vadītāju informatīvās sistēmas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums
Klātiene
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Parādīt visus...
2. solis / Saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Ja informāciju saņem informācijas pieprasītāja (fiziskas personas) pilnvarota persona, tā uzrāda notariāli apliecinātu pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību.
Juridiskās personas pārstāvis, saņemot informāciju, uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību un dokumentu, kas apliecina informācijas saņēmēja (juridiskas personas) pārstāvības tiesības
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums
Klātiene
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Parādīt visus...