Skolēnu transporta izdevumu kompensācija
Izvēlētā organizācija: Skrundas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības saņemt transporta izdevumu kompensāciju par nokļūšanu izglītības iestādē un atgriešanos dzīvesvietā 100% apmērā vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem,  kuri iegūst šo izglītību Skrundas novada izglītības iestādēs, ja izmanto: sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā; sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā, maršrutos, kuros nekursē pašvaldības skolēnu pārvadājumu autobuss.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Izglītojamie, kuri iegūst vispārējo pamata un vidējo izglītību Skrundas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Konkrētais mācību gads no 1. septembra līdz mācību gada noslēgumam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Uzsākot mācību gadu vai iestājoties izglītības iestādē, pilngadīgi izglītojamie, izglītojamā vecāki, vai personas, kas viņus aizstāj, iesniedz iesniegumu par nepieciešamo brīvbiļeti  un/vai e-talonu Skrundas novada  pašvaldības Izglītības nodaļā. Iegādāto biļešu kompensācijai līdz nākamā mēneša beigām izglītojamā vecāki vai pilngadīgs izglītojamais Skrundas novada pašvaldībai iesniedz  braukšanas biļetes par iepriekšējā mēnesī izmantoto sabiedrisko transportu.
Izglītojamā vecāku, pilngadīgu izglītojamo vai likumiskā pārstāvja iesniegums par nepieciešamo brīvbiļeti un/vai e-talonu, ko iesniedz Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļa
Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Konkrētais mācību gads no 1. septembra līdz mācību gada noslēgumam. Pakalpojumu var saņemt izglītojamie, kuri iegūst vispārējo pamata un vidējo izglītību Skrundas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļa
Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki