Speciālās atļaujas vieglo taksometru iebraukšanai īpaša režīma zonā - Vecrīgā piešķiršana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai veiktu pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru īpaša režīma zonā - Vecrīgā, pārvadātājam ir jāsaņem Rīgas domes Satiksmes departamenta izsniegta speciālā atļauja taksometra iebraukšanai Vecrīgā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir arī fiziska persona, ja tā kā komersants ir ierakstīta komercreģistrā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Rīgas domes Satiksmes departamenta lēmums par speciālās atļaujas piešķiršanu tiek paziņots trīs darba dienu laikā no departamenta lēmuma pieņemšanas dienas, publicējot to departamenta tīmekļa vietnē www.rdsd.lv.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt, nosūtot dokumentus elektroniski uz Rīgas domes Satiksmes departamenta oficiālo e-pasta adresi vai nododot pieteikumu klātienē Rīgas domes Satiksmes departamentā. Iesniedzējam jāiesniedz pieteikums speciālās atļaujas saņemšanai, kā arī dokuments, kas apliecina pašvaldības nodevas par speciālās atļaujas piešķiršanu samaksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Satiksmes departaments
Rīgas domes Satiksmes departaments (514.kab.)
E-pasts sd@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Rīgas domes 13.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi" nodevas likme pārvadātājam taksometra iebraukšanai Vecrīgā ir 300 EUR gadā.

Rīgas domes Finanšu departaments
Reģ.Nr.90000064250
Luminor Bank AS Konts Nr.LV77NDEA0023400000000
Veicot nodevas maksājumu, personai maksājuma uzdevumā jānorāda šāda informācija: vārds,
uzvārds (juridiskai personai - nosaukums); personas kods (juridiskai personai - reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā)); maksājuma mērķis (pašvaldības nodeva par iebraukšanu Vecrīgā). Ja maksātājs ir attiecīgās personas pārstāvis, maksājuma mērķī norāda personu, kuras labā tiek iemaksāta pašvaldības nodeva.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rīgas domes Satiksmes departamenta negatīvo lēmumu par speciālās atļaujas piešķiršanu nosūta pa pastu un e-pastu saskaņā ar Paziņošanas likumu; Rīgas domes Satiksmes departamenta lēmums tiek paziņots trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, publicējot to tīmekļa vietnē www.rdsd.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus