Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana un anulēšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai nodarbotos ar pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir nepieciešams saņemt tās izsniegtu speciālo atļauju (licenci).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir arī fiziska persona, ja tā kā komersants ir ierakstīta komercreģistrā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana iespējama klātienē vai e-pastā Rīgas domes Satiksmes departamentā. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai iesniedzējs iesniedz pieteikumu, kam pievienots dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un paziņojumu par pārvādājumu tarifiem.Speciālās atļaujas (licences) anulēšanai iesniedzējs iesniedz pieteikumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Satiksmes departaments
Rīgas domes Satiksmes departaments (514.kab.)
E-pasts sd@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Ministru kabineta 06.03.2018. noteikumi Nr.146 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu" paredz valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu - 50.00 EUR, par atkārtotu speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu - 8.00 EUR.
Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese:
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.
Nr.: LV90011524360
Banka: AS 'Luminor Bank'
Bankas kods:NDEALV2X
Konts:LV77NDEA0023400000000
Valsts nodevu maksā pirms pieteikuma iesniegšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Informāciju par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu nosūta uz pārvadātāja
pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Lēmumu par atteikumu pārvadātājam nosūta elektroniski. Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv tiek publicēta informācija par
pārvadātājiem piešķirtajām speciālajām atļaujām (licencēm) un paziņojumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus