Licences kartītes saņemšana, izsniegšana un anulēšana pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai nodarbotos ar pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir nepieciešams saņemt speciālo atļauju (licenci). Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta Taksometru licencēšanas komisijas (turpmāk - komisija) lēmuma par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pārvadātājam pieņemšanas, komisija pieņem lēmumu - izsniegt vai anulēt licences kartīti katram transportlīidzeklim, kas tiek izmantots pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometru. Licences kartīte apliecina, ka pārvadātājs kā transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmis speciālo atļauju (licenci) komercpārvadājumu veikšanai ar taksometru.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējs var būt arī fiziska persona, ja tā kā komersants ir ierakstīta komercreģistrā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Licences kartīti izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz izsniegtās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu; uz kuru transportlīdzeklis nodots turējumā pārvadātājam; līdz kuram derīga taksometram piešķirta atļauja piedalīties ceļu satiksmē; periodu, par kuru veikts pašvaldības noteiktais maksājums; periodu, par kuru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai nodarbotos ar pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir nepieciešams saņemt speciālo atļauju (licenci). Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta Taksometru licencēšanas komisijas (turpmāk - komisija) lēmuma par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pārvadātājam pieņemšanas, komisija pieņem lēmumu - izsniegt vai anulēt licences kartīti katram transportlīidzeklim, kas tiek izmantots pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometru. Licences kartīte apliecina, ka pārvadātājs kā transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmis speciālo atļauju (licenci) komercpārvadājumu veikšanai ar taksometru.
Pakalpojumu var pieprasīt Rīgas domes Satiksmes departamentā klātienē, pa e-pastu vai izmantot e-pakalpojumu. Pakalpojuma pieprasītājam jāiesniedz pieteikums licences kartītes izsniegšanai, maksājuma uzdevums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas avansa maksājumu, maksājuma uzdevums par licences kartītes izsniegšanu. Lai saņemtu un anulētu licences kartīti, ir jāiesniedz pieteikums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.eriga.lv
Klātiene
Rīgas domes Satiksmes departaments
Rīgas domes Satiksmes departaments (514.kab.)
E-pasts sd@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Maksa par licences kartītes izsniegšanu, ir:
17,07 EUR (taja skaitā PVN) mēnesī, ja pārvadātājs saņem licences kartīti uz laika periodu, kurš ir īsāks par 3 mēnešiem; 14,23 EUR (tajā skaitā PVN) mēnesī, ja pārvadātājs saņem licences kartīti uz 3 vai vairāk mēnešiem.Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums 130,00 EUR par kalendāro mēnesi par katru pieteikuma licences kartītes izsniegšanai norādīto pārvadātāja pasažieru komercpārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekli. Samaksa par licences kartīti ieskaitāma kontā Nr. LV18RIKO0023400004010 (Luminor Bank AS Latvijas filiāle)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rīgas domes Satiksmes departamenta komisijas lēmumu par licences kartītes izsniegšanu, saņemšanu un anulēšanu nosūta pārvadātājam elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus