Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāja reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Īss apraksts:
Tiesības vadīt transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili ir tādai personai, kuras stāžs, vadot B transportlīdzekļu vadītāju apliecību kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, ir vismaz trīs gadi un kura ir reģistrēta Autotransporta direkcijas uzturētajā taksometru vadītāju reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1.) Jāiesniedz iesniegums, apliecinot valsts valodas zināšanas ne zemāk kā B līmeņa 1. pakāpē.
2.) Ja vadītāja apliecība nav izsniegta Latvijā, iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina, ka vadītājam ir derīga B kategorijas vadītāja apliecība un stāžs, vadot šai kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, ir vismaz trīs gadi, kā arī nav reģistrēts vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.
3.) Personām, kurām transportlīdzekļa vadītāja apliecība nav izsniegta Latvijā, piecu darbdienu laikā pēc Autotransporta direkcijas uzaicinājuma saņemšanas jāierodas Autotransporta direkcijā fotogrāfijas izgatavošanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e.atd.lv
Klātiene
Cēsu struktūrvienība
Daugavpils struktūrvienība
Liepājas struktūrvienība
Rīgas struktūrvienība
E-pasts info@atd.lv
Pasts
Cēsu struktūrvienības pasta adrese
Daugavpils struktūrvienības pasta adrese
Liepājas struktūrvienības pasta adrese
Rīgas struktūrvienības pasta adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Vadītājam piecu darbdienu laikā no reģistrācijas izgatavo un nosūta uz  iesniegumā norādīto pasta adresi vadītāja reģistrācijas apliecību (spēkā ar 2018. gada 1. jūniju).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts
Cēsu struktūrvienības pasta adrese
Daugavpils struktūrvienības pasta adrese
Liepājas struktūrvienības pasta adrese
Rīgas struktūrvienības pasta adrese