Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana informatīvajā sistēmā
Izvēlētā organizācija: VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu atzīmes uzlikšana notiek, lai nepieļautu traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanu, reģistrāciju bez īpašnieka vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos kompetento amatpersonu, iestāžu atļaujas, lai aizsargātu īpašnieka, citu personu vai valsts intereses.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 14.panta otro daļu, pakalpojuma saņēmēji ir traktortehnikas reģistrācijas apliecībā norādītājs īpašnieks, normatīvajos aktos noteiktās amatpersonas, tiesas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
5 darba dienas laikā pēc samaksas veikšanas par informācijas sniegšanu vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, pēc izdevumu segšanas par papildus materiāliem resursiem, kas saistīti ar informācijas apstrādi un izsniegšanu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegums par informācijas (izziņas) pieprasīšanu no Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvās sistēmas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums
Klātiene
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
"Iesniegums par informācijas (izziņas) pieprasīšanu no Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvās sistēmas.
Ja informāciju saņem informācijas pieprasītāja (fiziskas personas) pilnvarota persona, tā uzrāda notariāli apliecinātu pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību.
Juridiskās personas pārstāvis, saņemot informāciju, uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību un dokumentu, kas apliecina informācijas saņēmēja (juridiskas personas) pārstāvības tiesības"
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums
Klātiene
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Parādīt visus...