Izņemtā transportlīdzekļa atdošana
Izvēlētā organizācija: Nodrošinājuma valsts aģentūra.
Īss apraksts:
Administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa atdošana no tā glabāšanas vietas, izpildot atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.
Plašāka informācija pieejama Nodrošinājuma valsts aģentūras tīmekļvietnē
Saņēmēji:
Jebkura persona
Izņemtā transportlīdzekļa īpašnieks, viņa pilnvarotā persona, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs vai atbildīgās institūcijas lēmumā norādītā persona
Termiņš:
Izņemto transportlīdzekli persona pārņem no glabāšanas vietas mēneša laikā pēc lēmuma par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu pieņemšanas vai kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā kļūst neapstrīdams
Procesa apraksts
Cita informācija
Iesnieguma iesniegšana
Iesniegumam par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu pievieno lēmuma par atdošanu kopiju vai norakstu; dokumentu, kas apliecina Nodrošinājuma valsts aģentūras izdevumu samaksu (izņemot ja transportlīdzekļa īpašnieks nav administratīvi sodīta persona); dokumentu, kas apliecina administratīvā pārkāpuma lietā uzliktā naudas soda samaksu (izņemot ja transportlīdzekļa īpašnieks nav administratīvi sodīta persona)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Glabāšanas vietā Balvos
Glabāšanas vietā Daugavpilī
Glabāšanas vietā Jēkabpilī
Glabāšanas vietā Kuldīgā
Glabāšanas vietā Liepājā
Parādīt visus...
Pasts Nodrošinājuma valsts aģentūrai uz juridisko adresi
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki