Eksperta konsultācija
Izvēlētā organizācija: Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Īss apraksts:
Pakalpojumu sniedz Valsts tiesu ekspertīžu biroja kompetencē esošajās specialitātēs (lūdzam skatīt papildus informāciju www.vteb.gov.lv).

Ja pakalpojumu sniedz ārpus Valsts tiesu ekspertīžu biroja telpām (eksperta izbraukums), papildus pakalpojuma cenai piemēro maksu par Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperta izbraukumu un maksu par Valsts tiesu ekspertīžu biroja transporta izmantošanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Rakstiska konsultācija tiek sniegta septiņu darba dienu laikā. Mutiska - dienas laikā.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pieteikuma iesniegšana
Pakalpojuma pieprasītājam jānorāda jautājumus, par kuru vēlas saņemt eksperta konsultāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Adrese: Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013
Tālrunis: 67374010
Fakss: 67517749
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67374010
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma saņēmējam jāveic pakalpojuma apmaksa atbilstoši Valsts tiesu ekspertīžu biroja izrakstītajam rēķinam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Adrese: Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013
Tālrunis: 67374010
Fakss: 67517749
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma pieprasītājam tiek sniegta eksperta konsultācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Adrese: Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013
Tālrunis: 67374010
Fakss: 67517749
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67374010