Eksperta amata kandidāta apmācība
Izvēlētā organizācija: Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Īss apraksts:
Pakalpojumu sniedz Valsts tiesu ekspertīžu biroja kompetencē esošajās specialitātēs (lūdzam skatīt papildus informāciju www.vteb.gov.lv) tiesu eksperta sertifikāta iegūšanai Tiesu ekspertu likumā noteiktajā kārtībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
230
Termiņš:
Apmācības laiks tiek noteikts saskaņā ar apmācības plānu. Katrai ekspertīžu specialitātei tas var būt atšķirīgs.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pieteikuma iesniegšana
Pakalpojuma pieprasītājam jāiesniedz iesniegums, norādot ekspertīžu specialitāti, kurā vēlas saņemt apmācību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Adrese: Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013
Tālrunis: 67374010
Fakss: 67517749
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma saņēmējam jāveic pakalpojuma apmaksa atbilstoši Valsts tiesu ekspertīžu biroja izrakstītajam rēķinam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Adrese: Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013
Tālrunis: 67374010
Fakss: 67517749
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma pieprasītājs saņem eksperta amata kandidāta apmācību izvēlētajā ekspertīžu specialitātē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Adrese: Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013
Tālrunis: 67374010
Fakss: 67517749
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki