Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Iedzīvotāju iesniegumu (lūguma, sūdzības, priekšlikuma vai jautājuma) izskatīšana nodrošina informācijas apmaiņu starp Valsts vides dienestu un iedzīvotāju
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu iesniedz to atnesot uz Valsts vides dienestu vai nosūtot pa pastu. Iesniegumu var sūtīt arī uz Valsts vides dienesta elektroniskā pasta adresi, bet tad tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.  Jābūt norādītai adresei, kur sūtīt atbildi.
Jānosūta iesniegums un, ja nepieciešams iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, kas pamato iesniegumā pausto informāciju.
Jāiesniedz iesniegums brīvā formātā vai aizpildīta jautājumu forma Valsts vides dienesta mājas lapā: Jautājums Valsts vides dienestam.
Ja iesniegums attiecas uz citu iestādi, Valsts vides dienests saņemto iesniegumu, ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas pārsūta iesniegumu pilnībā vai kādā tā daļā kompetentajai iestādei un informē par to privātpersonu. Iestāde, kas saņēmusi pārsūtīto iesniegumu, Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegumu un atbilstoši kompetencei sniedz atbildi uz to. Šādā gadījumā atbildes sniegšanas termiņu skaita no dienas, kad iesniegumu pārsūtījusi iestāde, kas to saņēma pirmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...