Fizisko personu iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu noformēšana un saņemšana (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Klientu apkalpošanas centrā var noformēt un iesniegt novada domei adresētos iesniegumus.

Ja nav zināma konkrēta struktūrvienība vai iestāde, kuras kompetencē ir jautājuma būtība, vai arī kādam no sniegtajiem pakalpojumiem nav speciālas veidlapas, jāaizpilda Pļaviņu novada domei iesniegums brīvā formā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāaizpilda iesniegums, saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu, aizpildītā iesniegumā noteikt jāietver dokumenta autors, dokumenta datums un paraksts.

Pievienot nepieciešamos dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus (pievienojamo dokumentu klāsts atkarīgs no jautājuma būtības).

Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, LV-5120.
Pa pastu – sūtot iesniegumu Pļaviņu novada domei uz adresi Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120.
Pa e-pastu – sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz dome@plavinas.lv.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Pļaviņu novada VPVKAC
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.
Neklātienē – nosūtot uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi.
Elektroniski – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Pļaviņu novada VPVKAC
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki