Autorizācijas tiesību piešķiršana Rīgas pilsētas pašvaldības e-pakalpojumu lietošanai pašvaldības interneta portālā www.eriga.lv
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ja persona vēlas lietot pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv (turpmāk - portāls) pieejamos e-pakalpojumus, kuru saņemšanai nepieciešama autorizācija, tā vēršas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (turpmāk - APC) autorizācijas tiesību piešķiršanai portālā.
Persona APC darbiniekam apliecina savu identitāti, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, pilnvarojuma gadījumā uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu oriģinālus. APC darbinieks, pamatojoties uz personas klātienē sniegto informāciju, izdrukā un izsniedz personai parakstīšanai noteikta parauga iesniegumu divos eksemplāros, kā arī iepazīstina personu ar Autorizācijas noteikumiem portālā (turpmāk - noteikumi), tos izsniedzot.
Persona pārbauda iesnieguma datu pilnīgumu un pareizību. Parakstot iesniegumus, persona apliecina datu pareizību, apņemas ievērot noteikumus un piekrīt personas datu apstrādei.
APC darbinieks paraksta iesniegumus un vienu eksemplāru atdod personai, vienlaicīgi izsniedzot autorizācijas datus portālā.
APC darbinieks identificē personu, kas ir tiesīga pārstāvēt un rīkoties juridiskās personas vārdā atbilstoši Uzņēmumu reģistra (turpmāk - UR) datiem. Pilnvarojuma gadījumā APC darbinieks pārbauda pilnvaru izdevušās personas pārstāvības tiesības UR.
Gadījumā, kad juridiskā persona nav jāreģistrē UR, bet to kā nodokļu maksātāju reģistrē VID, jāiesniedz VID izdotu nodokļu maksātāja apliecību un dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Telefons +371 80000800
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese:
Tālrunis: +371 80000800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki